skip to Main Content

چگونه رضایت جنسی را در روابط حفظ کنیم

شما با شریک زندگی خود ملاقات می کنید، از شناختن یکدیگر لذت می برید و عاشق می شوید. حالا برای بخش مهارت آمیز: چگونه رابطه صمیمی خود را پایدار و حتی شکوفا می‌کنید؟

این سوالی‌ست که بسیاری از ما درمانگران به مراجعه‌کننده‌های خود در جهت‌یابی‌اش کمک می‌کنیم و محققان مدت‌هاست روی آن مطالعه می‌کنند. و محققان و درمانگران روی این موضوع توافق دارند که افراد و زوج‌هایی گزارش کرده‌اند که برای حفظ رابطه رفتارهای نگهدارنده دارند، رضایت بیشتری از رابطه‌ی خود دارند. که این باعث حس شهودی می‌شود. وقتی ما برای رابطه‌ خود تلاش کنیم، به احتمال زیاد پاداش می‌گیریم؛ در حالی که اگر تلاش زیادی نکنیم، ممکن است آسیب ببینیم و احساس رضایت کمتری داشته باشیم.

سوال این است : چه عواملی به عنوان رفتار نگهدارنده در نظر گرفته می‌شود و به پیشرفت رابطه کمک می‌کند؟و آیا عوامل مشابه ، یا شاید به طور کاملاً متفاوتی وجود دارد که به حفظ رضایت جنسی ما کمک می‌کند؟

 

مطالعه

در یک مطالعه جدی که به تازگی در نشریه The sex and Relationship Therapy منتشر شده است، محققان گلداسمیت و بایرز می‌خواستند بدانند که چه عواملی ممکن است با رضایت از رابطه جنسی و عاطفی در روابط بین زن و مرد دخیل باشد؟

آن‌ها برای مطالعه‌ی خود از ۲۰۶ مرد و ۲۸۹ زن با رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال (میانگین ۲۶.۲۲ سال) که طول رابطه عاشقانه آن‌ها از ۶ ماه تا ۱۰ سال (میانگین ۲.۰۸ سال) که در کانادا و ایالات متحده زندگی می‌کردند، استفاده کردند.

اکثر شرکت‌کنندگان با نام White (71%) در مطالعه بودند، که ۲۳% آن‌ها متاهل بودند یا با هم زندگی می‌کردند و ۷۷% آن‌ها نیز فقط با شریکشان در طول رابطه قرار ملاقات داشته‌اند. کم‌تر از نیمی از شرکت‌کنندگان (۹۲ مرد و ۱۳۲ زن) رابطه از راه دور داشتند و کمی بیشتر از نیمی از این افراد (۱۱۴ مرد و ۱۵۷ زن) با شریک عاطفیشان، در یک شهر بوده‌اند.

رفتارهای نگهدارنده بالقوه

نویسندگان از شرکت‌کنندگان خواستند تا چندین پرسشنامه را تکمیل کنند که شامل رفتارهای مختلف نگهدارنده در رابطه جنسی و رابطه عاطفی بود و برای تاثیر رابطه و رضایت جنسی تئوریزه شده بود.

رفتارهای نگهدارنده رابطه شامل :

۱-    ایده‌آل سازی عاشقانه (برای مثال، “شریک عاطفی‌ام، تمام معیارهای مدنظر من را دارد.”)

۲-    تعامل دوگانه (برای مثال، “من به ریک عاطفی‌ام میگویم که او چقدر برای من با ارزش است.”)

۳-    تعامل عامل سوم (برای مثال، “من شبکه‌های اجتماعی مشترک را با شریک عاطفی‌ام حفظ می‌کنم.”)

۴-    رفتارهای احتمالی (برای مثال، “قبل از جدا شدن از هم، با یک‌دیگر وقت بگذرانند.”)

۵-    رفتارهای درون‌نگرانه (به عنوان مثال، دیدن عکس‌های شریک عاطفی وقتی کنار هم نیستید.)

۶-    رفتارهای گذشته‌نگر (برای مثال، ابتدای ملاقات یک‌دیگر بعد از مدتی دوری، همدیگر را در آغوش گرفته و ببوسند).

آنها همچنین نقش بالقوه رفتارهای نگهدارنده جنسی را مورد بررسی قرار دادند – چیزی که در مطالعات قبلی در مورد حفظ رابطه به آن پرداخته نشده‌است. این رفتارها شامل موارد زیر است:

۱-    ایده آل‌سازی جنسی (به عنوان مثال ، شریک زندگی من چقدر با تصور من در مورد شریک جنسی ایده‌آل من مطابقت دارد).

۲-    داشتن تخیلات جنسی با شریک عاطفی به طور مکرر.

۳-    داشتن تخیلات جنسی با شریکان عاطفی دیگر به طور مکرر.

۴-    تکرر رابطه‌ی جنسی.

۵-    داشتن رابطه جنسی مجازی با شریک عاطفی خود.

۶-    داشتن رابطه جنسی مجازی با دیگر شریکان عاطفی.

۷-    انطباق جنسی (یعنی رضایت از رابطه جنسی اما در آن لحظه واقعاً تمایل به داشتن آن نداشته باشد).

۸-    داشتن فعالیت جنسی مجازی مکرر به صورت انفرادی.

۹-    تکرر خود ارضایی.

محققان سپس پرسیدند که عوامل ذکر شده در چه حدی با رضایت جنسی و رضایت از رابطه ارتباط دارند.

عوامل که رضایت از رابطه جنسی و عاطفی را حفظ می‌کند

از نظر تجزیه و تحلیل هیچ اختلاف ساختار جنسیتی یا رابطه‌ای وجود نداشت. به همین ترتیب ، یافته های زیر شامل مردان و زنان در روابط از راه دور و نزدیک است. بر اساس یافته ها ، نویسندگان تشخیص دادند که همه رفتارهای حفظ رابطه فوق الذکر به طور معنی داری و مثبت با رضایت از رابطه عاطفی و رضایت جنسی ارتباط دارند.

بر اساس یافته ها ، نویسندگان تشخیص دادند که همه رفتارهای نگهدارنده رابطه فوق الذکر به طور معنی داری و مثبت با رضایت از رابطه عاطفی و رضایت جنسی ارتباط دارند.

با توجه به رفتارهای نگهدارنده جنسی، ایده‌آل‌سازی جنسی و تکرر تخیلات جنسی با شریک عاطفی به طور مثبت و معنی‌داری با راضیت از رابطه عاطفی و جنسی ارتباط داشت (درحالی که داشتن تخیلات جنسی با فردی غیر از شریک عاطفی، تاثیر منفی داشت).

داشتن رابطه جنسی مکرر نیز با رضایت جنسی رابطه مثبت داشت، ولی با رضایت از رابطه عاطفی نه.

برخلاف فرضیه های نویسندگان ، سایر رفتارهای نگهدارنده جنسی (از جمله تکرر انطباق جنسی حضوری و مجازی ، فعالیت جنسی انفرادی مجازی و خودارضایی) با رابطه و رضایت جنسی رابطه منفی داشتند.

فقط ایده‌آل‌سازی جنسی و داشتن تخیلات جنسی با شریک عاطفی به طور مکرر، رابطه مثبت و منحصر به فرد با رضایت جنسی داشت. در حالی که فقط ایده‌آل‌سازی عاشقانه، تعاملات دوگانه و رفتارهای آینده‌نگر به طور منحصفر به فرد و مثبت پیش‌بینی‌کننده رضایت از رابطه عاطفی بود.

رضایت از رابطه عاطفی نیز پیش بینی کننده قابل توجه رضایت جنسی بود.

این به چه معناست؟

مدت‌هاست که مشخص شده است که رفتارهای نگهدارنده رابطه بر رضایت از رابطه تأثیر مثبت می‌گذارد ، اما یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که تمرکز بر روابط ما نیز می‌تواند تأثیر مثبتی بر رضایت جنسی ما داشته باشد.

این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که تعدادی از رفتارهای جنسی هستند که ممکن است به عنوان رفتارهای نگهدارنده رابطه باشند. به طور خاص، ایده‌آل‌سازی جنسی بیشتر، تخیلات مکرر بیشتر در مورد شریک عاطفی ما (و تخیلات کمتر در مورد فردی غیر از شریک عاطفی)، علاوه بر فرکانس جنسی بالاتر، با رضایت بیشتر عاطفی و جنسی همراه بود.

نویسندگان خاطرنشان می‌کنند که برخی از رفتارها با رضایت همراه نیستند، که می‌تواند تصادفی باشند. به طور خاص، رابطه جنسی انفرادی (مجازی و / یا خودارضایی) و انطباق جنسی به عنوان رفتارهای نگهدارنده برای شرکت کنندگان در این مطالعه عمل نمی‌کند. این ممکن است نتیجه عدم رضایت جنسی برخی از شرکت کنندگان و روی آوردن به حالت های دیگر کسب رضایت باشد. نویسندگان خاطرنشان می‌کنند که این رفتارها ممکن است در روابطی که رضایت آنها زیاد است عملکرد متفاوتی داشته باشد و خودارضایی و فعالیت جنسی انفرادی بصورت مجازی می‌تواند به عنوان یک افزایش، در مقابل جایگزینی، برای فعالیت جنسی و ارتباط تلقی شود.

نکته کلیدی

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین رفتارهای نگهدارنده رابطه عاطفی و جنسی با رضایت از رابطه عاطفی جنسی وجود دارد. به همین ترتیب، وقتی در مورد روابط صمیمی صحبت می‌کنیم، باید هر دو جنبه را در نظر بگیریم. یافته‌های این مطالعه به ادبیات فزاینده‌ای که رابه متقابل را پیدا کند، افزوده می‌شود؛ به طوری که تلاش برای رابطه عاطفی، می‌تواند بر کیفیت رابطه جنسی تاثیر مثبت بگذارد، و تلاش برای رابطه جنسی، می‌تواند بر رابطه عاطفی ما تاثیر مثبت بگذارد.

مراجع

Kaitlyn Goldsmith & E. Sandra Byers (2020) Factors associated with sexual satisfaction in mixed-sex long-distance and geographically close relationships, Sexual and Relationship Therapy, DOI: 10.1080/14681994.2020.1813884

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top